Úvod

Kdo jsme?

Jsme křesťané, členové Církve československé husitské, která jako církev moderní a národní vznikla dne 8. ledna 1920. Zaměření naší církve přesně vystihují slova Preambule Ústavy CČSH:

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.“


V souladu s tímto zaměřením jsme lidé otevření a ekumenicky vstřícní, pevně zakotvení v křesťanském způsobu života, který však nikterak není v rozporu se současností. Usilujeme o to, abychom žili v souladu s Božím řádem, opírali se o našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, a nechali se vést a inspirovat svatým Duchem. Naší trvalou a neochvějnou nadějí v život věčný.

Naše náboženská obec se schází ve sboru Aloise Spisara v horní části Starého Spořilova. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb, po nichž následuje agapální setkání u stolu, společně slavíme všechny důležité okamžiky. Jsou jimi narozeniny, životní jubilea, pracovní, studijní či tvůrčí úspěchy, společné workshopy (např. vití adventních věnců), zahradní duchovní slavnosti apod. Nezapomínáme na své členy ani v těžkých chvílích, jako je nemoc, úraz, úmrtí v rodině, životní obtíže apod. Naše společenství se setkává ve velmi přátelské atmosféře.

Také vy jste zváni!


 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one